Har du spørgsmål?

+45 53 53 57 53

Søg
Close this search box.

Høretest

Høretest hos MobilHøreservice.dk

Skal hørelsen checkes?

Har du mistanke om, at din hørelse er blevet dårligere? Eller har dine pårørende og venner gjort dig opmærksom på, at du ofte misforstår, hvad der bliver sagt? Det første skridt til bedre hørelse er at få foretaget en grundig høretest. Her kan vi afdække din eventuelle hørenedsættelse og få kortlagt dine konkrete udfordringer.

Hos MobilHøreservice.dk tilbyder vi høretest i trygge rammer i dit eget hjem. Vi kommer ud til dig og foretager en omfattende høreprøve med de nyeste høreapparater. Efter testen gennemgår vi resultaterne sammen og vurderer, om du vil have gavn af høreapparater eller andre former for høreløsninger.

Uanset resultatet af testen, får du en grundig og kvalificeret vejledning af vores ekspert. Vi er her for at hjælpe med alle former for høreudfordringer.

Høretest hos MobilHøreservice.dk

Hvordan fungerer høretesten?

Når vores Audiologiassistent kommer hjem til dig, starter vi med at tale om dine oplevelser med din hørelse. Hvilke udfordringer har du i hverdagen? Hvornår oplever du problemer med at høre? Det første, Audiologiassistenten gør, er at tjekke dine øregange med et otoskop. Det er en lille kikkert med lys i, som sættes mod øregangen. Et tjek af trommehinden kan fortælle om tilstanden i mellemøret. Derefter måles din hørelse med vores audiometriudstyr. Du får høretelefoner på og skal reagere, når du hører forskellige lyde i headsettet ved at trykke på en knap. Talte ord og tal skal gentages højt for Audiologiasistenten.

Testen foregår ved forskellige lydfrekvenser og volumen for at give et nøjagtigt billede af din hørelse. Under testen justerer vi lyden og noterer, præcis hvornår du kan høre de forskellige lyde.

Efter den objektive høremåling taler vi sammen om resultatet, og om det vil give mening for dig med høreapparat eller anden form for høreløsning. Hele testen varer cirka 1 time og foregår i rolige og behagelige omgivelser. Bagefter ved du præcis, hvordan din hørelse er, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe eventuelle problemer.

Høretest hos MobilHøreservice.dk

FAQ

Selve høretesten udføres ved hjælp af et audiometer, som tester, hvordan du hører på forskellige lydfrekvenser.

Under testen sidder du med høretelefoner på. De er tilkoblet audiometeret, som måler din hørelse med nøjagtig præcision.

Audiometeret sender toner af forskellige frekvenser og forskellig styrke i ét øre ad gangen, som styres af audiologiassistenten. Mens du lytter til de forskellige toner, bliver du bedt om at give signal, hver gang du kan høre noget. Audiologiassistenten er på jagt efter den svageste tone, du kan høre. Nogle gange kan høretesten også omfatte andre test som f.eks. en taletest. Her vil du høre en række ord og tal, som du skal gentage.

Testresultaterne bliver plottet ind i et såkaldt audiogram, hvor frekvensen (Hz) læses på den vandrette akse og lydstyrken (dB) på den lodrette akse. Audiogrammet vil vise graden af et eventuelt høretab.

Du behøver ikke forberede noget inden vores aftale. Vi står for høreprøven, behovsafklaring, eventuel udlevering af høreapparater og det efterfølgende papirarbejde.

Har du mistanke om, at dine øregange er lukket til grundet cerumen/ørevoks, vil det være en god ide at dryppe ørerne med olie, inden høreprøven. Du kan købe Vaxol eller Remo wax øredråber på apoteket.

Dryp ørerne hver aften inden sengetid i minimum 4 dage inden høreprøven skal fortages, så vil det være nemt for audiologiassistenten at fjerne ørevoksen. Høreprøven kan ikke foretages, hvis øret er lukket til med ørevoks, og hørerprøven vil derfor blive udsat til anden dato.

Det skader ikke at dryppe ørerne med olie, hvis det viser sig, at der ikke er generende ørevoks i ørerne.

Hvis din høretest viser, at du har et høretab, vil du få tilbudt hjælpemidler som f.eks. et høreapparat, der er tilpasset dit behov.

Nogle bliver forskrækkede over at få at vide, at de har et høretab, men det er vigtigt, at du ved, at det er lang tid siden, at et høreapparat var en stor klump bag øret.

Høreapparater har udviklet sig på lige linje med computere og mobiltelefoner. De bliver stadig mindre, mens ydeevnen bare bliver bedre og bedre.

Høretesten er gratis og uforpligtende

Oplever du, at hørelsen driller? Så bestil en gratis høretest hos MobilHøreservice.dk – Vores Audiologiassistent står klar til at rådgive dig om de løsninger, som passer bedst til lige præcis dig og din situation.

Når din høretest er gennemført, gennemgås  resultatet med dig af en professionel audiologiassistent.

Vores hørespecialist vil vurdere graden og typen af et eventuelt ​​høretab, og konstateres et høretab, vil audiologiassistenten komme med anbefalinger og forslag til videre forløb. 

Det er vigtigt at huske, at valget om at bruge høreapparater er personligt, og det er op til dig at træffe beslutningen. Du bør overveje de fordele, som et høreapparat kan give dig i forhold til at forbedre din kommunikation og livskvalitet.

Efter høretesten og en eventuel anbefaling om høreapparater vil audiologiassistenten tilbyde telefonisk opfølgning og support. Det kan inkludere fjernjusteringer af høreapparatets indstillinger, opfølgende høretests for at overvåge høretabet og vejledning omkring, hvordan du kan maksimere fordelene ved høreapparatet.

At følge vores råd og anbefalinger vil hjælpe dig med at blive mere forbundet til verden omkring dig gennem en forbedret hørelse.

Høretest hos mobilhøreservice

Derfor er en høretest vigtig

En grundig høretest er vigtig af flere årsager. For det første giver det dig viden om din aktuelle hørelsesstatus. Ved at få foretaget en professionel høretest finder du ud af, om du har en decideret hørenedsættelse, eller om dine høreproblemer skyldes ørevokspropper eller andre årsager.

Med en høretest får du konkret viden om, hvor i frekvensområdet du eventuelt har problemer med at opfange lyd. Er det især diskanten eller bassen, der driller? Eller er det ved bestemte tonehøjder?

Denne viden er vigtig for at kunne tilbyde dig den optimale høreløsning målrettet netop dine behov. Det kan være i form af høreapparater med avanceret lydteknologi, som er skræddersyet til at kompensere for dit konkrete høretab.

At få testet din hørelse og få den rette løsning betyder, at du kan høre optimalt i enhver situation fremover. Det øger din livskvalitet markant og giver dig større deltagelsesmuligheder socialt såvel som kulturelt.

Så uanset om du selv oplever problemer, eller det er pårørende, der udtrykker bekymring, så er en grundig høretest alfa og omega. Det er første skridt til et bedre hørende liv!